Przewód poliamidowy 10 x 8 antystatyczny
Przewód poliamidowy 10 x 8 antystatyczny